Personal trainer Antti Rossi ja verkkokauppa rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. REKISTERIN NIMI JA PITÄJÄ:

Personal trainer Antti Rossi

Y-Tunnus 25625111

Sairalaakatu 8 A7,

70110 Kuopio

Yhteystieto: Antti Rossi / ptanttirossi@gmail.com tai +358458903985

2. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Personal trainer Antti Rossi valmennuspalveluiden henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri, blogi sähköpostilista sekä Antti Rossin uutiskirjeet sähköisesti sähköpostilistan kautta.

3. REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

https://www.anttirossi.fi 

https:/www.anttirossi.fi/verkkokauppa

4 .REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot: Etunimi, sukunimi ja mahdollisesti henkilöturvatunnus
– Yhteystiedot: Sähköpostiosoite, puhelinnumero, postitoimipaikka, postinumero, yrityksen Y-Tunnus, yhteystiedot. - Rekisteröitymistiedot: Käyttäjätunnus ja salasana - Asiakastiedot: Laskutus, maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta, kilpailuvastaukset. - Sähköpostiviestit ja keskustelut, 
– Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan poistaa omatoimisesti tietonsa rekisteristä unsubscribe linkin tai Suomenkielen poistu listalta kohdan kautta.

Tarvittaessa jos et saa poistettua tietoja itse lähetä viesti: ptanttirossi@gmail.com

5. TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Kaikkia käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Personal trainer Antti Rossi omissa rekistereissä seuraavien syiden takia:

  1. Asiakassuhteen hallinnoiminen, yhteydenpito, asiakkuuden ylläpito, hoitaminen ja sen kehittäminen
  2. Valmennuspalveluiden tuottaminen suoraan asiaakkaalle
  3. Asiakaspalvelun sujuvuuden, toimivuuden varmistaminen
  4. Markkinointi Facebookin, Googlen, sähköpostin tai muiden sosiaalisen ja netin välityksellä.
  5. Markkinoinnin analysointi sekä näiden tietojen tilastointi
  6. Sähköposti palveluiden ylläpito, hallinnointi, palvelujen kuten oppaiden toimitus edelleen kuluttajalle sekä asiakkuuksien hallinta ja ylläpito.
  7. Verkkokaupassa tapahtuva kaupankäynti. (käyttäjä hyväksyy, että Personal trainer Antti Rossi lähettää suoraan sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi, mainnonta ja markkinointimateriaalia tai muita vastaavia myynti-ilmoituksia suoraan sähköpostiin).

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymistä vaativissa tilanteissa sekä palvelua käytettäessä. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää asiakassuhdetta ja mahdollistaa asiakaspalvelumme edellyttämät yhteydenottopyynnöt.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Kaikki käyttäjärekisterin tiedot ovat täysin luottamuksellisia,  eikä niitä luovuteta koskaan suoramarkkinointitarkoituksiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Poikkeus on sähköpostilistalla olevien ihmisten tiedot kuten etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Nämä tiedot siirtyvät talteen Euroopan talousalueen ulkopuoliselle ohjelmistolle: Brevo sähköpostimarkkinointiohjelma.

Kyseinen taho on sitoutunut EU:n tietoturva standardeihin: https://www.brevo.com/plus/security/

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään rekisterin pitäjän omiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. TIETOJEN PAIKKANSA PITÄVYYS

Käyttäjä sitoutuu antamaan Personal trainer Antti Rossille paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään verkkokaupan palvelua osto tilanteessa.  Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen. Pyynnön voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ptanttirossi@gmail.com

10. TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Antti Rossi, Sairaalakatu 8 A7, 70110 Kuopio

11. MAKSULIIKENNE

Personal trainer Antti Rossi harjoittaa liiketoimintaa suoraan henkilö (kuluttaja asiakkaat sekä yrityksille) Kaikissa tapauksissa laskujen lähettäminen tapahtuu sähköisesti tai vastaavasti jonkin maksujen välittäjän kautta. Jos asiakas maksaa palvelusta tai tilaamansa tuotteen verkkokaupan kautta verkkopankilla tai luottokortilla, nämä tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin.

12. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakasrekisteri tarkastetaan 6 kuukauden jaksoissa. Kaikkien käyttäjien tiedot tuhotaan, kun ne eivät enää ole tarpeellisia yrityksen toiminnan kannalta. Kaikkia henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta siitä, kun asiakkaan ja yrityksen välillä on ollut valmennussopimus tai käyttäjä on saanut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

13. RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Koskaan mistään parhaistakaan ponnisteluista huolimatta mitkään palomuuri tai tietoturva järjestelmät eivät ole täysin turvallisia. Tämän takia yritys Personal trainer Antti Rossi ei voi taata 100 % turvaa. Jos yrityksen tulee tietoturvarikkomus, ilmoitetaan tästä välittömästi kaikille asianomaisille käyttäjille, jotta tämän jälkeen voidaan tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys on sitoutunut ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tietoja koskevista turvallisuutta koskevista asioista.

14. KULUTTAJAN VELVOLLISUUDET

Kuluttajalla on itsellään vastuu siitä, että omat tiedot ovat turvassa ja käyttäjä varmistaa näin omien tilien, käyttäjätunnusten ja tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja sekä vaihtaa ne säännöllisesti ja säilyttää niitä niin, että ne eivät ole ulkopuolisten saatavilla. Käyttäjä huolehtii myös omien laitteidensa turvallisuudesta.

LISÄTIETOJA

Rekisteriin ja tietoturvaan liittyvissä asioissa kysymyksiin vastaa Antti Rossi. Yhteydessä asioihin liittyen voi olla tarvittaessa sähköpostilla ptanttirossi@gmail.com